Публічна інформація

Публічна інформація ТЗГ

Статут

Статут КП Рівненський міський трест зеленого господарства

Організаційна структура

 станом на 01.01.2024

Штатний розпис
Ф1. Баланс
Ф2. Звіт про фінансові результати

 Цифри вказано в тисячах

Відшкодування витрат

Наказ про відшкодування витрат на копіювання та друк документів на копіювання та друк документів